Thủ tục cấp giấy chứng nhận ATTP với cơ sở chế biến thực phẩm trong siêu thị

Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, … hệ thống các siêu thị phát triển rất nhanh chóng và là kênh mua sắm của hầu hết người tiêu dùng. Để thu hút khách hàng, các siêu thị cũng đã áp dụng kinh doanh thực phẩm, chế biến, sơ chế thực phẩm ngay  tại Trung tâm thương mại, siêu thị, để khách hàng có thể vừa mua sắm, vừa ăn uống, thể hiện sự tiện lợi của Siêu thị.

Tuy nhiên, để được kinh doanh thực phẩm, sản xuất, sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ trong siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị phải có đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Sở công thương cấp.Vì vậy, Luật Thành Thái tư vấn và cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm với trung tâm thương mại, siêu thị ó hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ.

  1. Căn cứ pháp lý:

– Luật An toàn thực phẩm số 55/QH12/2010 ngày 17/6/2010;
– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
– Nghị Định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
– Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014  của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
– Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
– Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
– Thông tư  số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;
– Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
– Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Doanh nghiệp, Các cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp ở trung tâm thương mại, siêu thị vừa sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ (các loại bánh từ bột, sơ chế, đóng gói thịt gia súc gia cầm, thủy hải sản, rau, củ, quả), vừa kinh doanh thực phẩm tổng hợp, dịch vụ ăn uống tại chỗ chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
  •  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của cơ sở)
  •  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm.
  • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của cơ sở);
  • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh do cơ sở y tế cấp quận/huyện và tương đương trở lên cấp (Bản sao có xác nhận của cơ sở) .

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp ở trung tâm thương mại, siêu thị vừa sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ (các loại bánh từ bột, sơ chế, đóng gói thịt gia súc gia cầm, thủy hải sản, rau, củ, quả), vừa kinh doanh thực phẩm tổng hợp, dịch vụ ăn uống tại chỗ nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho Sở Công Thương trực tiếp hoặc theo đường bưu điện .

3. Trình tự cấp Giấy chứng nhận:

–  Sở công thương Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.

– Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở
Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định về cho cơ quan thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận;
Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ban hành quyết định thành lập. Đoàn thẩm định gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về an toàn thực phẩm (đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở được mời chuyên gia độc lập có chuyên môn phù hợp tham gia). Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở.
– Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở
Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;
Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.
Khi kết quả thẩm định đã Đạt thì cơ quan Sở công thương sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh.   Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế.

4.  Phí, lệ phí phải nộp:

– Phí thẩm định, kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm:
Mức phí phụ thuộc vào doanh thu của cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến được quy định:
Doanh thu ≤100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở;
Doanh thu >100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở;
– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 150.000 đồng /lần cấp.

Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm với cơ sở chế biến thực phẩm ở trung tâm thương mại, siêu thị vừa sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ, thời gian cung cấp dịch vụ là 01 tháng kể từ khi hoàn thành hồ sơ, xin cấp giấy chứng nhận với cơ sở sản xuất bánh kẹo…. Quý khách có nhu cầu thực hiện dịch vụ xin liên hệ: 0977.184.216 hoặc 0961. 961.043

Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục