Thủ tục tách doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, có thể do nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có thể tách ra thành công ty mới. Thủ tục tách Doanh nghiệp khá phức tạp, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về thủ tục tách doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

  1. Hồ sơ

Trường hợp tách công ty cổ phần

–          Nghị quyết tách công ty của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

–          Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

–          Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

–          Điều lệ công ty cổ phần được tách và công ty cổ phần bị tách;

–          Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

–          Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhận của thành viên mới;

–          Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Trường hợp tách công ty TNHH

–          Nghị quyết tách công ty của Hội đồng thành viên về việc tách công ty;

–          Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về việc tách công ty;

–          Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

–          Điều lệ công ty TNHH được tách và công ty TNHH bị tách;

–          Thông báo lập sổ đăng ký thành viên;

–          Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhận của thành viên mới;

–          Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

  1. Cơ quan thực hiện: Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty bị tách
  2. Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  3. Quyền và trách nhiệm sau khi tách doanh nghiệp: Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
  4. Văn bản pháp luật tham khảo

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Luật Thành Thái sẽ thực hiện các công việc sau:

– Soạn hồ sơ đầy đủ dựa vào thông tin mà khách hàng cung cấp.

– Nộp Hồ sơ vào phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch Đầu tư nơi Doanh nghiệp bị tách.

– Thực hiện lấy kết quả tại cơ quan có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho khách hàng (bao gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách, công ty bị tách, con dấu (nếu doanh nghiệp có yêu cầu).

Trên đây là những vấn đề xoay quanh về việc Tách doanh nghiệp. Vì vậy, Quý khách hàng cần cung cấp dịch vụ tách doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp… hãy liên hệ ngay: 0977.184.216 hoặc 0961.961.043 để nhận được dịch vụ nhanh chóng và chính xác

Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục