Chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử lý như thế nào?

Chào Luật Thành Thái, tôi là Nguyễn Văn Nam, là kế toán của một công ty TNHH. Công ty chúng tôi mới hoạt động được 3 tháng. Vừa qua, cán bộ thuế quản lý trụ sở của công ty chúng tôi có gọi điện đến thông báo cho công ty chúng tôi là chậm nộp hồ sơ khai thuế, yêu cầu khẩn trương nộp tờ khai thuế và nộp phạt do vi phạm thời hạn nộp tờ khai thuế. Xin hỏi Luật Thành Thái rằng, cán bộ thuế nói như vậy có đúng hay không? Nếu đúng, công ty chúng tôi sẽ bị xử lý như thế nào?

Xử lý chậm nộp hồ sơ khai thuế

hotline tư vấn: 0987 184 216
hotline tư vấn: 0987 184 216

Cảm ơn anh Nguyễn Văn Nam đã gửi câu hỏi đến Luật Thành Thái. Sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn đến bạn những thắc mắc trên. Công ty bạn mới hoạt động được 3 tháng, và chưa nộp tờ khai thuế, theo quy định của pháp luật, công ty bạn đã vi phạm thời hạn nộp tờ khai thuế. Do đó, cán bộ thuế nói như trên là đúng, và công ty bạn sẽ phải bị xử phạt như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

7. Không áp dụng các mức xử phạt trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

8. Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế mà bị xử phạt, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết.

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến việc chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 0987 184 216 hoặc email: ng.hieu89@gmail.com

Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục