Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

Các cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đăng ký hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với Cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Các cơ sở sản xuất thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương Hà Nội) nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sở Công Thương Hà Nội trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Luật Thành Thái – TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp (theo mẫu) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;
2. Bản sao có xác nhận của cơ sở  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
3. Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP (theo mẫu).
4. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
5. Bản sao có xác nhận của cơ sở  Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định;
* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).

Thời hạn:

Sau 22 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất (theo mẫu).

Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Căn cứ pháp lý:

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH XII ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội;
2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
3. Thông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Vì vậy, nếu các bạn có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hãy liên hệ Luật Thành Thái theo hotline: 0977.184.216 để có thể được đăng ký kiểm dịch động vật nhanh nhất, đảm bảo yêu cầu của khách hàng.

 

Spread the love
Bài viết cùng chuyên mục