Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là một báo cáo quan trọng trong lĩnh vực môi trường mà các nhà đầu tư cần lưu ý, bất kỳ hồ sơ xin giấy phép môi trường nào cũng cần đến bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vậy, báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm những nội dung gì? đối tượng nào phải thực hiện loại báo cáo này? Luật Thành Thái sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin này một cách ngắn gọn, dễ hiểu và chính xác nhất.

Văn bản pháp luật áp dụng:

  • Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường.

1, Đối tượng dự án phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Dự án đầu tư có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

– Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Trong đó, tổ chức thực hiện những dự án này cũng phải có điều kiện nhất định thì mới được thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường phải đáp ứng những điều kiện như sau:

– Phải có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện : là cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên.

– Cán bộ thực hiện báo cáo hoặc tổ chức, cá nhân tư vấn phải có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm và các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực thực hiện đánh giá môi trường.

– Đặc biệt, cán bộ thực hiện tư vấn đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.

2, Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chủ dự án có thể tự mình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đánh giá môi trường và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án và chi phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm.

Theo đó, báo cáo đánh giá tác động môi trường có nội dung chính sau:

– Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án;

– Phương pháp đánh giá tác động môi trường.

– Các đánh giá về việc: lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình, hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

– Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, của vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

– Đánh giá, dự báo các nguồn thải ra môi trường và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

– Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro do dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

– Các biện pháp xử lý chất thải ra môi trường.

– Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

– Kết quả tham vấn chuyên gia, dân cư lân cận.

– Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Dự toán tài chính kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

– Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trên thực tế .

Như vậy, có thể thấy một báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh phải bao hàm những nội dung quan trọng trên, nhất là ảnh hưởng của nó đến môi trường và phương án bảo vệ môi trường được chủ đầu tư xây dựng, kinh phí bảo vê môi trường cho dự án. Qua đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đánh giá báo cáo để quyết định có cấp phép đầu tư dự án cho chủ đầu tư hay không. Qua đó cũng đã thể hiện tầm quan trọng của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc cung cấp dịch vụ về đánh giá tác động môi trường, khách hàng hãy liên hệ chúng tôi : 0977.184.216 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý.

 

Tin liên quan